Unmanaged VPS là gì?

Unmanaged VPS là gì?

Khi đăng ký thuê máy chủ, bạn thường sẽ gặp cụm từ Unmanaged VPS/Dedicated hoặc Managed VPS/Dedicated, tiếng Việt có thể hiểu là Tự quản trị máy chủ. Một số thuật ngữ khác các bạn có thể nghe thấy như Semi-Managed.

VietIDC xin giải thích với các bạn về thuật ngữ Unmanaged VPS/Dedicated, riêng về thuật ngữ Managed VPS thì các bạn có thể hiểu ngược lại. Read More »