THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TẠI VIETIDC

[separator_shadow][/separator_shadow]

1. Hồ sơ đăng ký tên miền

[tick_list]

 • 01 bản khai đăng ký tên miền ( đối với tên miền Việt Nam).
 • 02 hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền.
 • 01 bản photo chứng minh thư (đối với cá nhân).

[/tick_list]

2. Bản khai đăng ký tên miền

a.Mẫu dành cho doanh nghiệp tổ chức:

[tick_list]

 • Bản khai đăng ký tên miền (cấp 2 và cấp 3) – Download
 • Bản khai thay đổi DNS tên miền – Download
 • Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí) – Download

[/tick_list]

b.Mẫu dành cho cá nhân:

[tick_list]

 • Bản khai đăng ký tên miền – Download
 • Bản khai thay đổi DNS tên miền – Download
 • Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí) – Download

[/tick_list]

c.Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký:

[tick_list]

 • Chuyển tên miền từ NĐK khác đến VietIDC – Download
 • Chuyển tền miền từ VietIDC đến nhà đăng ký khác – Download

[/tick_list]

Lưu ý:

[tick_list]

 • Tên miền .name.vn chỉ dành cho chủ thể là cá nhân.
 • Tên miền .org.vn chỉ dành cho chủ thể là tổ chức.
 • Tên miền .gov.vn chỉ dành cho chủ thể là các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương

[/tick_list]