Khuyến mãi chào mừng Black Friday 2013

Khuyến mãi chào mừng Black Friday 2013

Nhân dịp triển khai cung cấp dịch vụ VPS giá rẻ tại Mỹ cho khách hàng và hưởng ứng không khí Black Friday trên toàn thế giới VietIDC giảm giá đặc biệt cho các khách hàng đăng ký sử dụng VPS USA.

Sử dụng mã giảm giá VPSUS10 để được giảm ngay 10% cho tất cả các hóa đơn dịch vụ VPS USA. Read More »