Quy định của VNNIC về việc đăng ký tên miền .name.vn bắt đầu áp dụng từ ngày 15/1/2013

VietIDC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Quy định của VNNIC về việc đăng ký tên miền .name.vn bắt đầu áp dụng từ ngày 15/1/2013:

1. Đối tượng cấp phát: cá nhân

2. Tên miền đăng ký: là tên riêng của chủ thể (VD: maidanhhao.name.vn) hoặc tổ hợp tên riêng của chủ thể (VD: haomd.name.vn), tên riêng của vợ/chồng/con cái trong gia đình chủ thể Read More »